Potrebujete preložiť obchodnú korešpondenciu, zmluvy, návod na použitie,
projektovú dokumentáciu, či iné písomnosti z angličtiny do slovenčiny alebo naopak?

Chcete zvýrazniť kvalitu svojich služieb alebo výrobkov ponúkaných zahraničným
zákazníkom aj čistotou anglického jazyka v propagačných materiáloch?

Má byť vaše jednoduché alebo podvojné účtovníctvo vedené v súlade s platnou slovenskou legislatívou, bez rizika pokút a penále? 

Hľadáte kvalitu a neuspokojí Vás priemernosť?

Obráťte sa s dôverou na nás!

 

EXTRAS, s.r.o.

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.: 13995/R

banner

 

OGMxNjk